Concern controller – Vervuld

Hengelo
32-36 uur

Deze vacature is niet meer actueel. Goed nieuws! We hebben een ruim aanbod van vacatures waarop je wél kunt solliciteren. We zien je sollicitatie graag tegemoet!

De uitdaging

HOLD- door de goede reacties en aanmeldingen, worden nieuwe reacties niet in behandeling genomen voor deze vacature. 
Raad van bestuur: “Financiële gezondmaking blijft komende tijd topprioriteit voor ons ziekenhuis met behoud van kwalitatief goede zorg voor de patiënt”. Dát is de uitdaging waar ZGT voor staat. Het goede nieuws is, ZGT heeft een omvangrijk herstelplan geschreven en er zijn al veel veranderingen doorgevoerd. 2018 is nog verlieslatend maar men wil in 2019 weer winst schrijven.
De afdeling financiën en informatie is essentieel bij het bepalen en realiseren van strategische doelstellingen. Men zoekt een concern controller die een belangrijke bijdrage kan leveren.
Heb jij geldingsdrang, zoek je hectiek en de verantwoordelijkheid om zelf priorisering aan te brengen in werkzaamheden en projecten, lees dan verder.

De organisatie

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft een omzet van € 336 miljoen; ziekenhuizen in Almelo en Hengelo en enkele buitenpoliklinieken. Jaarlijks bezoeken meer dan 250.000 patiënten de organisatie en zij worden geholpen door 3.400 medewerkers en specialisten.
ZGT is een opleidingsziekenhuis en hecht veel waarde aan opleiding, onderwijs, (medisch)
wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

De concern controller rapporteert aan de manager F&I en je werkt samen met een collega concern controller. Aangezien de functie nog in ontwikkeling is, is er behoefte aan iemand die initiatief toont en innovatief is.
We vinden het fijn als je kritisch bent omrent het nut en noodzaak van rapportages en deze kunt verbeteren.
De afdeling concern control kent organisatorisch een klassieke inrichting die zich bezig houdt met bedrijfseconomische advisering op directie niveau. Het is onderdeel van de stafafdeling Financiën & Informatie(F&I). De afdeling ziet toe op een betrouwbare financiële registratie en het opstellen van rapportages ten behoeve van verantwoording en sturing. De afdeling vervult een adviserende rol richting Raad van Bestuur, bedrijfskundig managers en medisch specialisten. Tenslotte is er uitvoering van beheerstaken, zoals het toezien op correcte uitvoering van externe regelgeving in ZGT en het beheer van het extern budget.

De functie

Jij wordt gemist! Er is veel te doen en jouw collega concern controller, kan niet wachten tot jij start. Wat zijn o.a. de uitdagingen? De klassieke P&C cyclus kan beter. Er zijn diverse initiatieven ten aanzien van de positionering  van vastgoed. Er komen investeringen in nieuwe ICT oplossingen. Kasstroom prognose en – planning, in het kader van nieuwe financiering zal veel aandacht vragen en  is ook een onderwerpwaar verbetering op mogelijk is. Ook zullen er diverse business cases zijn, waar jij gevraagd en ongevraagd advies over zult geven. Dan zijn er uiteraard nog de terugkerende werkzaamheden zoals de maandrapportage, jaarrekening en begroting.
Waarschijnlijk kun jij al invullen welke werkzaamheden bij deze functie horen, maar laten we ze noemen:

 • Strategische advisering bedrijfsmatige analyses en (financieel)risicomanagement
 • Kaders voor de jaarlijkse en meer jaarlijkse planning en control cyclus;
 • Toezicht en advies op de uitvoering van de jaarlijkse planning en control cyclus;
 • Corporate rapportages; meerjarig financiële prognoses, jaarrekening
 • Advisering en bewaking financieringspositie, treasury activiteiten en liquiditeit prognoses
 • Verder ontwikkelen risicobeheer; verzekeringen en fiscaliteit
 • Coördinatie werkzaamheden extern accountant; fiscaal adviseur
 • Beheersing diverse corporate activiteiten m.b.t. samenwerkingsverbanden en contractuele relaties met derden

Voor wie?

Wij worden heel gelukkig als jij de volgende kwaliteiten mee brengt:

 • Je hebt passie voor finance en control en bent op de hoogte van de recente trends op dit vakgebied.
 • Je bent organisatie sensitief, kunt beïnvloeden en bent in staat om vooruit te denken en te werken. We noemen dat “materie overstijgend” kunnen zijn.
 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau aangevuld met vakgerichte opleidingen op het gebied van control.
 • Je bent ambitieus en weet onder tijddruk toch voortgang en goede resultaten te realiseren.
 • Ervaring met complexe organisaties en financiele herstelplannen is een pré.