Concern Controller – MT lid

Nijmegen
32-40 uur per week
Maximaal € 90.000,- bruto per jaar

De uitdaging

Samen maken we er werk van! Dat is de trotse slogan van ROC Nijmegen. Als Concern Controller acteer je in drie richtingen.

Adviseur: jij bent dé onafhankelijke adviseur richting het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Studentenraad.
Inspirator: op natuurlijke wijze verbind jij je met collega (business)controllers, neem jij de regie en draag je bij aan teamontwikkeling en borg je de kwaliteit en tijdslijnen.
Analist: ook bij beperkte tijd en wanneer niet alle informatie voorhanden is, slaag je erin om toe te werken naar heldere adviezen.

Vanwege interne doorgroei, is er nu behoefte aan een opvolger voor de deze prachtige functie.

De organisatie

ROC Nijmegen heeft ruim 10.000 studenten, verdeeld over vier locaties en een jaarlijks budget van ongeveer €110 miljoen. Het is een grote en vooraanstaande instelling in de regio met de volgende kernwaarden: aanstekelijk, verbindend, ondernemend en ontwikkelingsgericht.
Men biedt beroepsonderwijs, educatie en nascholing aan op mbo-niveau in Nijmegen en Boxmeer.

De Concern Controller werkt onder hiërarchische leiding van de directeur “Control en Bestuursondersteuning” en maakt deel uit van het MT. Tevens heeft de Concern Controller een directe lijn naar het College van Bestuur.

De afdeling “Control & Bestuursondersteuning” helpt de organisatie bij het beheersen van: onderwijskwaliteit, financiën en besluitvormingsprocessen. Daarnaast borgt het de naleving van wet- en regelgeving en adviseert het bij de doorontwikkeling op deze gebieden.

De functie

De Concern Controller bij ROC Nijmegen werkt op het snijvlak van onderwijs, financiën en bedrijfsvoering. Je bent dé adviseur voor College van Bestuur en Directieraad op gebied van financieel economische ontwikkeling en sturing op doelstellingen. Je werkt functioneel samen met een breed pallet aan functionarissen; van concern auditor tot manager HR en van inkoopadviseur tot manager studentzaken. Vanuit verbinding stuur je aan en je draagt bij aan een cultuur van continue verbeteren.

Jouw verantwoordelijkheden in een overzicht:

 • Je ontwikkelt en adviseert over integrale meerjaren financiële kaders, de planning & control cyclus en kaders voor de AO en IC en het opzetten van een risicomanagement framework;
 • Je borgt de integraliteit van het geheel van interne allocatie, bekostigingssystematiek, formatiebeleid en financieel beleid;
 • Je coördineert het begrotingsproces op concernniveau;
 • Je voert regie over het management rapportage proces door het voortouw te nemen in afstemming met andere disciplines (HR, kwaliteitszorg);
 • Je werk samen met collega’s van marketing en management informatie om te komen tot best mogelijke student prognose en daaruit volgende meerjaren budget inschatting;
 • Je maakt business cases en scenario’s voor concern brede vraagstukken, bijvoorbeeld ten aanzien van investeringsprojecten of studentontwikkeling.
 • Je legt contact met sectororganisatie (MBO raad) en collega's op andere roc's. De opgedane informatie/kennis deel je met collega’s (o.a. business controllers) zodat de vertaalslag naar (onderwijs)directies gemaakt kan worden;

Het overzicht is niet volledig. Bij onvoorziene gebeurtenissen in de branche, organisatie of in Nederland (zoals bijvoorbeeld COVID) zul je ad-hoc en situationeel gevraagd en ongevraagd overzicht creëren en het voortouw nemen. De functie kent daarmee grote verantwoordelijkheid, variatie en impact.

Voor wie?

ROC Nijmegen zoekt naar eenheid in verscheidenheid. Naar een team dat bestaat uit verschillende persoonlijkheden met verschillende achtergronden zodat discussies verrijkt worden en onderwerpen vanuit diverse perspectieven belicht kunnen worden.

Wat breng jij in?

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Kennis van het financieel-economische proces binnen grote onderwijsorganisaties (of gelijksoortige instellingen zoals zorg, overheid etc);
 • Inzicht in bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;
 • Je toont senioriteit en leiderschap en bent in staat anderen in beweging te krijgen;
 • Je bent daadkrachtig, diplomatiek, sensitief en weet anderen op een prettige manier te overtuigen;
 • Jouw schriftelijke en mondelinge vaardigheden sluiten aan bij het niveau van directies, CvB, RvT, accountant en externe instanties.

We zijn nieuwsgierig naar jou. Heb je nog andere talenten, expertises of vaardigheden die nuttig zijn voor deze organisatie of de functie dan waarderen we dat alleen maar meer. Verras ons!

Wat krijg jij?
We vragen veel, maar hé je krijgt ook veel:

 • Tot 47 vrije dagen (de mogelijkheid tot bijna alle schoolvakanties vrij);
 • Bruto jaarinkomen maximaal € 90.572,- (inclusief 13e maand en vakantiegeld);
 • Bruto maandsalaris tussen € 4.452,-  tot € 6.488,-  (schaal 12 cao mbo);
 • Een 13e maand (8,33%);
 • Fijne, slimme en ambitieuze collega’s;
 • Ruime tegemoetkoming in de zorgverzekeringskosten;
 • Flexibele werktijden;
 • Persoonlijk scholings- en professionaliseringsbudget;
 • Inhouse sportfaciliteiten;
 • Een aanstellingsomvang van 0,8 – 1,0 fte.

Meer informatie
De werving en selectie voor deze functie wordt verzorgd door Talent in Finance. De contactpersoon voor deze vacature is Jan Smith (06 54 30 12 05). Ik waardeer nieuwsgierige mensen die contact opnemen of mail direct je cv naar: jan@talentinfinance.nl.