Business Controller

Apeldoorn
32-36 uur
Jaarinkomen maximaal € 70.000,-

Deze vacature is niet meer actueel. Goed nieuws! We hebben een ruim aanbod van vacatures waarop je wél kunt solliciteren. We zien je sollicitatie graag tegemoet!

De uitdaging

HOLD - inmiddels vinden gesprekken plaats met een aantal kandidaten. 

Water is altijd in beweging, kom ook in beweging! Onze klant zoekt een controller die achter het bureau vandaan komt en zich wil ontwikkelen tot business controller met sterke adviesvaardigheden.
Samenwerken en vernieuwen staat centraal in de dienstverlening bij Waterschap Vallei en Veluwe.  De ambitie om te vernieuwen wordt hieronder verder toegelicht.

De organisatie

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, optimale waterstanden, het zuiveren van afvalwater en schoon oppervlaktewater. Dagelijks zorgen meer dan 560 medewerkers ervoor dat 1,1 miljoen mensen in de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel veilig kunnen wonen en werken. Samenwerken en vernieuwen staan in onze dienstverlening centraal.

De gehele organisatie heeft zo’n € 150 miljoen aan opbrengsten en investeerde vorig jaar € 38 miljoen in projecten en overige zaken.
Voor de afdeling “Bedrijfsvoering en Organisatie” zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. Het team bestaat uit ruim 40 medewerkers die zich bezighouden met planning en control, financiën, personeel en organisatie en Arbo en milieu. De afdeling heeft samen de ambitie om te voorzien in betrouwbare administratie, sturingsinformatie en advies.

De functie

Op dit moment is er een nieuwe visie op control en is er aandacht voor mensen, processen en systemen. Het streven is om de control-functie door te ontwikkelen naar een bredere en stevige advies functie waarin de zichtbaarheid van de controller toeneemt en waarin management en directie nog beter ondersteund kunnen worden. Men zoekt daarom een nieuwe collega met competenties die passen bij een echte adviseur.

Wat is nu de basis? Jij wordt controller voor de ondersteunende diensten o.a.: communicatie, P&O, vergunningen, juridisch, facilitair.

De formele werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn dan:

 • De planning en control cyclus (begroting, managementrapportages, jaarrekening). Je stelt op, analyseert gegevens, adviseert en controleert.
 • Je vertaalt interne en externe ontwikkelingen naar doelrealisatie en financiële consequenties.
 • Je kijkt samen met de P&O adviseur naar de formatie, bezetting en inhuur van de afdeling om gezamenlijk tot een integraal advies te komen als het om personeel gaat.
 • Je bent contactpersoon voor verbonden partijen. Je neemt o.a. deel aan overleggen en schrijft annotaties op bestuurlijke documenten.
 • Je denkt mee in de doorontwikkeling van de informatievoorziening en de digitalisering daarvan.
 • Je adviseert over de inrichting van de bedrijfsvoering-processen en management control in de afdelingen en programma’s.

Voor wie?

Wie ben jij? Jij bent iemand die goed kan luisteren, proactief samenwerking opzoekt en mogelijkheden verkent. Iemand die interesse heeft in (organisatie)verandering en verbeteringen ziet en daar actief mee aan de slag gaat.

Verder:

 • Je beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding in een bedrijfseconomische richting.
 • Je hebt enige jaren ervaring als controller -/- bedrijfseconomisch adviseur.
 • Je hebt kennis op het vlak van informatievoorziening.
 • Je bezit overtuigingskracht en goede communicatieve vaardigheden.
 • Je bent organisatie sensitief.